NL / EN

Cases

Picture 24

Westvleteren Bouwsteendoos WVL XII – Abdij Sint-Sixtus (2011 – 2012)

X

Westvleteren Bouwsteendoos WVL XII – Abdij Sint-Sixtus (2011 – 2012)

Om de nieuwbouw van de Sint-Sixtus abdij te kunnen financieren werd een éénmalige en unieke actie uitgewerkt in België alsook in het buitenland.

Prestaties:

 • Conceptontwikkeling , merkontwikkeling en brand identity
 • verkoopstrategie, toewijzingsprocedure, partnerscreening, distributieovereenkomsten, coördinatie en begeleiding
Picture 23

Averbode – Abdij Averbode (2014)

X

Averbode – Abdij Averbode (2014)

De abdij van Averbode speelde met de gedachten om opnieuw aansluiting te zoeken met hun tradities van het omzetten van landbouwproducten in voedingsmiddelen. Hamvraag: hoe kan een dergelijk initiatief zich differentiëren van gesatureerde (abdij-)marktsegementen? Daarvoor werd een innovatief concept bedacht dat uitgaat van een korfgedachte waarin verschillende abdijproducten konden worden ondergebracht.

Prestaties:

 • Projectbegeleiding
 • Conceptontwikkeling voedingsproducten
 • Merk DNA
 • Positionering
 • Activatie
 • Ontwikkeling glas
 • Onderhandeling partnerbedrijven en distributiepartner Delhaize
Picture 22

Export portfolio strategy – Brouwerij Roman (2011)

X

Export portfolio strategy – Brouwerij Roman (2011)

Brouwerij Roman is één van de oudste brouwerijen van België met een lange en rijke traditie (14 generaties en sinds 1545). Om de commerciële (export) strategie te optimaliseren , werd een strategisch ‘brand architecture’ traject doorlopen. Vervolgens werd de oefening geconverteerd in een eerste tastbaar document.

Prestaties:

 • Analyse en positionering export portfolio
 • Vertalen in strategische merkenbrochure voor export
Picture 21

Belgische brouwers (2012 – 2017)

X

Belgische brouwers (2012 – 2017)

De Belgische biercultuur is uniek in de wereld en onderscheidt zich van vele andere bierculturen ter wereld. Een uiteenlopend aantal partijen hebben zich dan ook samen tot doel gesteld om de erkenning hiervoor aan te vragen bij UNESCO door een aanvraag in te dienen tot inschrijving op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed:

Prestaties:

Auteur en projectbegeleiding dossier erkenning Biercultuur in België door de 3 gemeenschappen en vervolgens door UNESCO.

Picture 20

BFB Tour – Belgian Family Brewers (2013)

X

BFB Tour – Belgian Family Brewers (2013)

De ‘Belgian Family Brewers’ beoogden de promotie van hun platformwaarden naar een internationaal (bierminnend) publiek. Voor een eerste editie wensten zij zich te richten op de amerikaanse markt. De hamvraag echter was: hoe kunnen de 21 brouwerijen objectief in beeld worden gebracht?…

Prestaties:

 • Conceptontwikkeling, promise en baseline “Where innovation meets tradition”
 • Brand identity & look&feel
 • 5-daags programma met complementaire topics
 • Organisatie en coördinatie
 • Begeleiding van de volledige tour
Picture 19

DNA & communicatie strategie – Belgian Family Brewers (2015)

X

DNA & communicatie strategie – Belgian Family Brewers (2015)

De Belgian Family Brewers wensten na hun oprichting in 2007 met 12 leden hun kompas opnieuw te ijken zodat hun werking vanuit een breed gedragen visie zich kon gaan ontplooien.

Prestaties:

 • Doorlichting en analyse
 • Merkontwikkeling, positionering en merk DNA
 • Communicatiestrategie
 • Campagnebeelden
 • Websdesign en activatie
Picture 18

Belgian Beer World – Publiek Private Samenwerking (2012)

X

Belgian Beer World – Publiek Private Samenwerking (2012)

In januari 2000 werd de haalbaarheidsstudie gelanceerd om via een publiek-private samenwerking het beursgebouw te Brussel te renoveren en te herbestemmen tot een interactief bierbelevingscentrum. Dit project moet een internationale vitrine worden voor Belgisch bier én een toeristische trekpleister voor elke (inter-)nationale toerist die Brussel bezoekt. De ambitie is om jaarlijks minstens 400.000 bezoekers te ontvangen. De opening is voorzien voor de zomer 2023.

Prestaties:

 • Haalbaarheidsstudie
 • Projectleiding
 • Conceptontwikkeling
 • Financiering private partners
 • Projectmanagement
Picture 17

Recrutering en selectie – Bières et Fromages de Chimay (2016)

X

Recrutering en selectie – Bières et Fromages de Chimay (2016)

De trappistenbrouwerij van Chimay zocht in het kader van haar verdere toekomstige groei een commercieel directeur.

Prestaties:

 • Analyse en opstellen functiebeschrijving
 • Recrutering en selectie
Picture 16

Vaurien – Brasserie Centre Ardenne (2016)

X

Vaurien – Brasserie Centre Ardenne (2016)

Château de Grandvoir werd in 2012 gerenoveerd en herbergt sindsdien enkele iconische hotelkamers, een restaurant en feestzaal in een prachtige omgeving. Één vleugel werd herbestemd in een brouwerij en degustatieruimte.

Prestaties:

 • Conceptontwikkeling, merkontwikkeling en merk DNA – ‘VAURIEN’
 • Positionering
 • Visuele identiteit en brand design
 • Communicatiestrategie
 • Commerciële activatie
 • Bierontwikkeling
 • Algemene projectbegeleiding
 • Recrutering en selectie meester-brouwer
9789401438803

Beer Trails – Toerisme Vlaanderen (2011)

X

Beer Trails – Toerisme Vlaanderen (2011)

Toerisme Vlaanderen heeft de wens geuit om een conceptueel kader te creëren van waaruit bierroutes kunnen worden ontwikkeld die een perfecte symbiose laten ontstaan met de troeven van de bestemming Vlaanderen.

Prestaties:

 • Conceptontwikkeling
 • Vertaling in concreet model
 • Begeleiding in transitie naar operationeel model
Picture 15

Transitie naar een partnershiporganisatie – Toerisme Vlaanderen (2016)

X

Transitie naar een partnershiporganisatie – Toerisme Vlaanderen (2016)

Toerisme Vlaanderen wou haar werking veel meer gaan uitrollen vanuit een duidelijk kader dat niet enkel haar dienstverlening transparanter zou maken voor al haar stakeholders, maar vooral de mogelijkheid zou bieden om partners hierop te laten aansluiten. De transitie naar een partnershiporganisatie zou vooral een positieve kruisbestuiving moeten kunnen realiseren in de ontplooiing van haar activiteiten.

Prestaties:

 • Doorlichting organisatie en werking
 • Analyse en aanbevelingen nieuwe structuur en geïntegreerde werking
 • Begeleiding transitie en aansturing partnerprojecten rond Vlaamse Meesters
 • Recrutering en selectie Partnership manager
Picture 14

Travel Magazine – Uniglobe (2018)

X

Travel Magazine – Uniglobe (2018)

Uniglobe maakt professioneel reizen efficiënter, goedkoper en comfortabeler. De Uniglobe Travel Agencies zijn daarbij een toegewijde partner aan wie men alle zakenreizen kan toevertrouwen. Uniglobe biedt zakenreizigers het beste van 2 werelden: de kracht van een internationale reisorganisatie en een hoogstpersoonlijke service via het lokale Uniglobe Travel Agency netwerk. Hoe kon Uniglobe haar communicatie stroomlijnen en trachten haar doelgroep zo goed mogelijk te bereiken.

Prestaties:

 • Analyse en aanbevelingen communicatiestrategie
 • Positionering
 • Conceptontwikkeling en inhoudelijk kompas voor Uniglobe Travel Magazine
Picture 13

Lamoral – Brouwerij Van Den Bossche (2018)

X

Lamoral – Brouwerij Van Den Bossche (2018)

Brouwerij Van Den Bossche bekend voor haar Pater Lieven bieren, brouwt en commercialiseert reeds sinds de jaren ’87 het bier Lamoral. Dit bier dankt zijn naam aan de Graaf van Egmont, één van de topedelen in de Nederlanden en een dapper krijgsman. Beschuldigd van hoogverraad door de hertog van Alva, werd hij in 1568 onthoofd op de Grote Markt in Brussel. Hij had de keuze om te vluchten, maar weigerde. Ter gelegenheid van de 350ste verjaardag werd het biermerk volledig opgefrist.

Prestaties:

 • Merkontwikkeling, positionering en merk DNA
 • Vertaling in visuele identiteit en brand design
 • Begeleiding activatie
300px-Brouwerij_Logo_2020_ZWART_Tekengebied_1

Boon – Brouwerij Frank Boon (2019)

X

Boon – Brouwerij Frank Boon (2019)

Brouwerij Frank Boon is één van de meest authentieke geuzebrouwerijen uit het Pajottenland. In het kader van de verdere commerciële strategie werd de merkpositionering, de individuele merkrollen en volledige portfolio doorgelicht.

Prestaties:

 • Positioneringsanalyse
 • Analyse merkrollen en portfolio
 • Merk DNA – ‘BOON’ range vs corporate brand
Picture 12

Observatorium Biercultuur in België – Observatorium (2018)

X

Observatorium Biercultuur in België – Observatorium (2018)

Nadat de Biercultuur in België door UNESCO officieel werd erkend als cultureel immaterieel erfgoed, werd het observatorium opgericht dat moet toezien op de borgingsmaatregelen voor het beschermde element.

Prestaties:

 • Merk DNA en brand identity
 • Conceptueel kader voor content ontwikkeling progress report
 • Projectbegeleiding en opstellen rapport Biercultuur in België
Picture 11

RDV – Het Anker en P. Bruggeman (2020)

X

RDV – Het Anker en P. Bruggeman (2020)

Ets. P. Bruggeman is de Belgische afdeling van La Martiniquaise, de 10de  grootste wijn- en spiritsgroep ter wereld. Ze zijn vooral gekend voor hun jenevermerken Peterman, Bruggeman en Hertekamp. In het kader van hun verdere differentiatie stapten ze in een joint venture met Brouwerij Het Anker uit Mechelen met als doelstelling om samen een ‘festief’ bier op de markt te brengen. RDV (rendez-vous) werd op die manier gelanceerd als een verfrissend en doordrinkbaar bier dat werd gedry-spiced met jeneverbes.

Prestaties:

 • Conceptontwikkeling, merkontwikkeling en merk DNA
 • Projectbegeleiding ontwikkeling bier en visuele identiteit
Picture 10

Konnektus, Abdij Keizersberg – Brouwerij Van Steenberge (2020)

X

Konnektus, Abdij Keizersberg – Brouwerij Van Steenberge (2020)

De abdij Keizersberg is een iconische plek in de Leuvense rand. Om een deel van de renovatiewerken aan de abdij te kunnen financieren -én op die manier deze verbindende plek te kunnen intact houden voor toekomstige generaties, werd een limited-bier pakket gecreëerd op basis van een volledig nieuw merk, Konnektus.

 

Prestaties:

 • Conceptontwikkeling Konnektus
 • Merkontwikkeling, positionering en DNA Konnektus
 • Projectbegeleiding realisatie
 • Ontwikkeling glas
 • Bierontwikkeling
 • Coördinatie geschenkdoos
 • Begeleiding sales-actie met CERA en Prik&Tik
Screenshot 2021-01-29 at 10.05.49

Recrutering en selectie commercieel directeur – Brouwerij Huyghe (2016)

X

Recrutering en selectie commercieel directeur – Brouwerij Huyghe (2016)

Door de forse groei van de brouwerij Huyghe ontstond de behoefte om de commerciële structuur verder te professionaliseren en uit te breiden. Daarbij bleek het noodzakelijk om een commercieel directeur aan te trekken.

Prestaties:

 • Analyse commerciële afdeling
 • Opstellen functiebeschrijving
 • Recrutering en selectie
Screenshot 2021-01-29 at 10.05.49

Artevelde –Brouwerij Huyghe (2019)

X

Artevelde –Brouwerij Huyghe (2019)

Brouwerij Huyghe verwierf in 2019 het administratief gebouw van de Stad Gent (tegenover het Stadhuis) op de Botermarkt in het hart van de Stad. Het is de ambitie om er een moderne micro-brouwerij in onder te brengen die als thuisbasis dienst zal doen voor het merk Artevelde. Opening verwacht in 2021.

 

Prestaties:

 • Conceptontwikkeling Artevelde
 • Merkontwikkeling, positionering en DNA Artevelde
 • Vertaling in visual identity en brand design
 • Ontwikkeling glas
 • Begeleiding en coördinatie bij realisatie
Picture 9

Corporate branding – Brouwerij Huyghe (2018)

X

Corporate branding – Brouwerij Huyghe (2018)

De brouwerijnaam Huyghe en de merknaam Delirium werden doorheen de tijd steeds vaker door elkaar gebruikt. Ook de look&feel van beide werden steevast door elkaar gebruikt.

 

Prestaties:

 • Positionering en DNA corporate brand Huyghe
 • Vertalen in corporate brand design en huisstijl
Picture 8

Delirium Tremens, Brouwerij Huyghe (2017)

X

Delirium Tremens, Brouwerij Huyghe (2017)

Het biermerk Delirium Tremens werd zo’n 30 jaar geleden gelanceerd. Het groeide uit tot een iconisch merk met als eye catcher de roze olifant. Het merk werd in België en in andere traditionele bierlanden niet serieus genomen. Een herpositionering drong zich op.

Prestaties:

 • Internationaal merkonderzoek
 • Interpretatie en herpositionering (internationaal)
 • Vertaling in nieuw brand design
 • Delirium range strategie
 • Ontwikkeling nieuw glas
 • Begeleiding en coördinatie activatie
Picture 7

European Brewers Forum, The Brewers of Europe (2019)

X

European Brewers Forum, The Brewers of Europe (2019)

Het programma team van de Brewers of Europe zocht voor de editie van 2018 in Brussel naar begeleiding voor één van de content tracks rond bier en marketing.

Prestaties:

 • Conceptuele afbakening content voor tracks ‘act local, think global’
 • Identificeren onderliggende thema’s
 • Definiëren relevante sprekers
 • Begeleiding, modereren en voorzitten inhoudelijke track
Picture 6

Delirium Experience – Brouwerij Huyghe (2015)

X

Delirium Experience – Brouwerij Huyghe (2015)

De activiteiten in de oude brouwerijgebouwen in Melle werden in 2005 stopgezet toen de nieuwe ultramoderne brouwzaal in gebruik werd genomen. Deze authentieke omgeving leek het ideale decor om een nieuw interactief bezoekerscentrum in onder te brengen

Prestaties:

 • Conceptbegeleiding
 • Projectbegeleiding
Picture 5

Malheur – Brouwerij De Landtsheer (2020)

X

Malheur – Brouwerij De Landtsheer (2020)

Het merk Malheur werd in 1997 gelanceerd met een serieuze knipoog. De unieke positionering diende opnieuw te worden gefinetuned aangezien differentiatie het uitgangspunt is van succesvolle marketing. Waar staat Malheur voor? Welke associaties roept het bier op? Wat zijn de unieke kenmerken en bij welke gelegenheden wordt het bier vooral gedronken?

Prestaties:

 • Merk DNA ‘MALHEUR’
 • Positionering
 • Visuele identiteit
 • Activatie
Picture 4

Haeseveld – Brouwerij Haeseveld (2020)

X

Haeseveld – Brouwerij Haeseveld (2020)

In 2018 ontstond de idee bij drie ondernemers om de Haeseveld site te laten herleven aan de rand van Destelbergen. De Normandische villa, de inpakhal, de watertoren en de stookplaats werden met respect voor traditie en oog voor detail gerestaureerd en op die manier in alle eer hersteld. De site is een stille getuige van het industrieel archeologisch verleden van de Gentse tuinbouw, maar kreeg desalniettemin een moderne invulling: ze huisvest een nieuwe lokale brouwerij, een horecazaak en een feestzaal. Gasten kunnen ook op het grote buitenterras genieten van de groene omgeving, terwijl de kinderen hun hartje ophalen op de speelweide.

Prestaties:

 • Strategische conceptontwikkeling
 • Merkontwikkeling & positionering
 • Merk DNA ‘HAESEVELD’
 • Ontwikkeling bieren en bijhorend glas
 • Begeleiding en coördinatie visuele identiteit, ontwikkeling glas, biertypes
 • Bierontwikkeling
Picture 1

‘Spatium Spiritus’ – Brouwerij Verhaeghe Vichte (2020)

X

‘Spatium Spiritus’ – Brouwerij Verhaeghe Vichte (2020)

Bij Karl Verhaeghe (van de gelijknamige brouwerij te Vichte) groeide tijdens de eerste lockdown in 2020 de ambitie om een positief signaal de wereld in te sturen door de verplichte sluiting van het volledige ontspannings- en recreatieaanbod. Hij nam contact op met de abstract kunstenaar Lode Laperre en vroeg hem om een kunstwerk rond bier te maken. De beide heren waren het ook eens dat dit gezamenlijk initiatief niet enkel een symbolische waarde zou moeten genereren, maar ook een financiële bijdrage zou moeten opleveren voor de sectoren waarin zij beiden actief zijn tijdens de COVID19 crisis.

Prestaties:

 • Conceptbegeleiding ‘Spatium Spiritus’
 • Projectcommunicatie
 • Organisatie en begeleiding (virtuele) persconferentie