NL / EN

Cases

logo_toerisme_vlaanderen

Beer trails

Toerisme Vlaanderen zet sinds geruime tijd in op baanbrekend vakmanschap en heeft daarom besloten om een project te initiëren rond één van ‘s lands grootste kenmerken: BIER. Want, hoe betoverend kan het immers niet zijn om een toerist de kans te bieden een stad, regio of buurt te ontdekken via het thema bier?

Catch:
Om bierroutes écht onderscheidend te maken dient een concept of kader gecreëerd te worden van waaruit een fascinerend verhaal kan worden opgebouwd. Vier verschillende invalshoeken werden daarom gedefinieerd en voorgesteld, die elk rekening hielden met de relevante kenmerken van de markt om op die manier de beleving van de toekomstige toeristen  te kunnen maximaliseren.
Create:
Naast het “visieboek” werd ook een businessmodel en -logica gedefinieerd van waaruit de bierroutes in een exploitatie-context geplaatst werden.
Connect:
De filosofie en business case werden in een finaal document opgeleverd, op basis waarvan het lastenboek werd opgemaakt.
fbb

Belgian Beer Temple

De Belgische Brouwers en publieke partners uit Brussel, hebben het project gelanceerd om in het Brusselse beursgebouw een Belgisch bierbelevingscentrum te gaan onderbrengen.

Catch:
De context van de Belgische biercultuur in de breedste zin blootleggen en van daaruit een concept design definiëren met experience deisgners. Vervolgens oplossingen formuleren voor de governance, de juridische aspecten, financiële en fincancieringsthema’s, alsook alle gerelateerde vraagstukken aangaande de exploitatie. De haalbaarheidsstudie en resultaten werden opgeleverd in een haalbaarheidsrapport.
Create:
Project management en -coördinatie.
Connect:
Faciliteren van de oprichting van de juridische entiteiten.
BFBT

Belgian Family Brewers Tour

De ‘Belgian Family Brewers’ beoogden de promotie van hun platformwaarden naar een internationaal (bierminnend) publiek. Voor een eerste editie wensten zij zich te richten op de amerikaanse markt. De hamvraag echter was: hoe kunnen de 21 brouwerijen objectief in beeld worden gebracht?…

Catch:
een overkoepelende kernboodschap of ‘promise’ werd gedefinieerd, die het mogelijk maakte om de inspanningen te focussen en rekening hield met cross-culturele verschillen van de doelmarkt: “Where innovation meets tradition”.
Create:
De “baseline” van de tour werd vervolgens vertaald in een gedetailleerd concept, met een Tour gids waarin de21 brouwerijen op een specifiekemanier werden voorgesteld, met clusterpresentaties rond 4 onderwerpen, in een fascinerend 4-daags programma waar ook (bier) complementaire topics in verwerkt zaten. enz… Daarnaast werd ook de “look&feel” bepaald en de “visual identity” van de BFB TOUR gedesigned en uitnodigingen, inschrijvingen, registraties, bookings en bevestigingen werden alle geprocessed en gefaciliteerd door on-line tools.
Connect:
Om de impact van de BFB TOUR te optimaliseren, begeleidde Maudgal Int. deze eerste editie ook. De gasten werden doorheen het hele programma geloodst en ondergedompeld in de boodschappen die erin verwerkt zaten.
fbb

UNESCO

De Belgische biercultuur is uniek in de wereld en onderscheidt zich van vele andere bierculturen ter wereld. Een uiteenlopend aantal partijen hebben zich dan ook samen tot doel gesteld om de erkenning hiervoor aan te vragen bij UNESCO door een aanvraag in te dienen tot inschrijving op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed:

Catch:
De unieke context en kenmerken van de Belgische biercultuur in al haar facetten blootleggen (consumenten, opleidinen, horeca, brouwsector, journalisten, verenigingen, …) en de algemene verhaallijn definiëren voor het dossier.
Create:
De ‘storytelling’ vertalen naar het aanvraagformulier van Unesco om op die wijze te voldoen aan alle geldende verplichtingen en een mogelijke erkenning na te streven.
Roman_logo_rgb

Roman

Brouwerij Roman is één van de oudste brouwerijen van België met een lange en rijke traditie (14 generaties en sinds 1545). Om de commerciële (export) strategie te optimaliseren , werd een strategisch ‘brand architecture’ traject doorlopen. Vervolgens werd de oefening geconverteerd in een eerste tastbaar document.

Catch:
Een strategische marktpositionering definiëren die de USPs van Brouwerij Roman als toonaangevende familiebrouwerij benadrukt en toelaat om de middelenallocatie erop af te stemmen.
Create:
Een verhaallijn werd opgebouwd rond ‘Oud Bruin’ als het oorspronkelijke bier van de brouwerij, alsook rond de rechtstreekse overlevering van brouwerstraditie over 14 generaties. Dit met het oog op een goed uitgebalanceerde strategische portfolio die de tradities op een authentieke wijze kan neerzetten.
Connect:
De oefening werd opgeleverd met een ‘brand architecture’ of ‘ID document en vervolgens werd een 40 paginadik kijkboek opgemaakt, bestemd voor de buitenlandse contacten en activaties.
LOGO-averbode

Abdij Averbode

De abdij van Averbode speelde met de gedachten om opnieuw aansluiting te zoeken met hun tradities van het omzetten van landbouwproducten in voedingsmiddelen. Hamvraag: hoe kan een dergelijk initiatief zich differentiëren van gesatureerde (abdij-)marktsegementen?

Catch:
Een concept bepalen dat de USPs van Averbode blootlegt op een meeslepende en ervaringsgeoriënteerde manier. Door verder te bouwen op de rijke geschiednis en traditie wordt ook de de waarachtigheid en authenticiteit van het initiatief benadrukt.
Create:
Een ‘korfje’ van abdijproducten werd gedefinieerd om de ‘Averbode beleving’te kunnen faciliteren. Complementaire voedingsproducten, bier, kaas en brood zullen in een aanvangsfase gelanceerd worden. In een belevingscentrum op de abdij-site zal een micro-brouwerij, een kaasrijperij en broodhoek worden opgenomen die het mogelijk moeten maken om helemaal ondergedompeld te worden in de ontdekking van Averbode.
Connect:
De volledige projectcoördinatie, alsook alle partner- en contractonderhandelingen werden verzorgd door Maudgal Int. met inbegrip van de communicatie,brand design, glas, enz…

1 / 2 >>